Taekwon-Do

Ordagrant översatt betyder Taekwon-Do foten och handens väg. Men lite närmare beskrivet ser det ut så här:


Tae – Fot/spark eller tekniker som utförs med fötterna/benen.


Kwon – Hand/slag eller tekniker man utför med handen/näven.


Do – Ordet DO har en djupare betydelse och betyder den väg man vandrar som utövare, det sättet man lever.

Taekwon-Do är en kampkonst som fick sitt namn 1955 då flera skolor i Korea samlades och man beslöt om namnet Taekwon-Do. Grundaren till arten var General Choi Hong Hi (1918-2002). Man ska inte blanda ihop Taekwon-Do med t ex Karate, Kung-Fu etc. för att beskriva Taekwon-Do. Taekwon-Do är en egen kampkonst som även utvecklats till en populär kampsport under åren. Träningen bedrivs med moderna metoder och består oftast av fem delar.

1. Grundtekniker (Gibon Yonsup)
Alla tekniker tränas till en början i denna form, på stället eller gående. Grundtekniks- träningen är en av de viktigaste delarna då här byggs en grund för vidare utveckling av tekniken.

2. Mönster (Tul)
Efter att tränat grundtekniker och deras användning sätts dessa sedan ihop till mönster. Att träna mönster är själva konsten i Taekwon-Do. Mönster utvecklar koordination, kraft, andning, precision, explosivitet och man lär sig sätta ihop teknikerna. Mönstrena består av olika attack och försvarstekniker mot en tänkt motståndare.

3. Sparring (Matsogi)
Sparring är med andra ord utövning av frikamp. Genom att träna sparring lär man sig att använda de flesta teknikerna i realiteten där man tränar oftast med en partner. Sparring utförs med skydd (fotskydd, smalbensskydd, suspensoar, boxhandskar, tandskydd) men innan man börjar sparras med skydd förbereder man sig med olika övningar t ex varannan gång sparring eller stepsparring.

4. Redskapsträning (Dallyon)
I Taekwon-Do används olika redskap som hjälp för att uppnå kondition, teknik, uthållighet, snabbhet mm. Redskap kan vara mittsar, sandsäck, hopprep med mera.

5. Självförsvar (Hosin Sul)
Eftersom Taekwon-Do till början är en självförsvars konst kan alla tekniker utföras i ett försvarssyfte. De tekniker man lär sig i grundtekniksträningen försöker man även använda sig av i självförsvarssituationer då man t ex blir attackerad av en motståndare upp till flera motståndare. I självförsvarsträningen tränas även fritagning från grepp.

Genom att träna alla fem delarna sluter man ihop en cirkel, en s k Taekwon-Do cirkel. Alla dessa fem delar kompletterar varandra upp till 100% och behövs för att man ska bli en komplett Taekwon-Do utövare. Tränar man alla fem delar märker man att man alltid har något nytt att lära sig.

Grundaren till dagens Taekwon-Do
Dagens Taekwon-Do skiljer sig också markant från andra kampkonster. På grund av att teori, terminologi, teknik, systematik, metodik, principer, kombinationer av övningar och ideologiska grundsatser har utvecklats, systematiserats och namngivits av General Choi Hong Hi vore det fel att betrakta någon annan form, som använder händer och fötter i självförsvarssyfte, som Taekwon-Do.

Den 11 april 1955 användes namnet Taekwon-Do officiellt för första gången och det är datumet som man tagit för grundandet av dagens Taekwon-Do. Vad säger grundaren själv om Taekwon-Do’s ursprung?

“Den andliga delen av Taekwon-Do kommer ursprungligen från traditionella etiska principer som gäller i orienten samt en stor del från min egen filosofi. Trots att jag personligen inte kan skryta med en stor kroppsbyggnad är jag stolt över mitt liv som alltid formats enligt mina moraliska principer. Jag försökte alltid kämpa på rättvisans sida och gjorde det utan fruktan. Jag tror att det var möjligt tack vare min stora fysiska och psykiska kraft som i sin tur kommer från Taekwon-Do träning. Den fysiska delen av Taekwon-Do bygger på vetenskapliga system och då särskilt på Newtons fysiska principer som säger oss hur man skapar den maximala kraften. Jag hade även en viss användning av militära attack- och försvarsnormer vid skapandet av dagens Taekwon-Do.”

 

            General Choi Hong Hi avled den 15 juni 2002. Han levde i 84 år.

 

ALLA kan träna Taekwon-Do. Oavsett förutsättningar finner alla en nisch i den normala träningen som består av kamp, självförsvar, mönster och motion.