VÄSTSVENSKA CUPEN 2014

vastcupLindome Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Juniorer och Seniorer den 5 April 2014 i Aktiviteten i Mölndal

TID OCH PLATS
Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras
Lördagen den 5 April.

Tävlingshallen är Aktiviteten Mölndal och adressen är Frejagatan 1, 431 44 Mölndal
Tävlingen startar Lördagen den 5 april.

Insläpp och Registrering 08.00
(registrering sker också under Fredagen se fliken registrering för mer information)
DIVISIONER OCH KLASSER
De tävlande delas in följande divisioner:
DIVISION VIT GUL GRÖN / BLÅ RÖD / SVART
JUNIORER 9 kup 8 kup – 7 kup 6 kup – 3 kup 2 kup – 3 dan
SENIORER 9 kup 8 kup – 7 kup 6 kup – 3 kup 2 kup – 6 dan

MÖNSTER
I varje division kommer deltagarna utföra ett av domarna utvalt mönster, för klassen RÖD/SVART
görs 2st mönster i Final. Mönstret bestäms vid varje match med hänsyn till den som har lägst grad.
Matchsystem: Pyramid
Juniorer: Seniorer:
Vit: Chon Ji Vit: Chon-Ji
Gul: Chon-Ji – Do-San Gul: Chon Ji – Do San
Grön/Blå: Chon Ji – Toi Gye Grön/Blå: Chon Ji – Toi Gye
Röd/Svart: Chon Ji – Choi Yong Röd/Svart: Chon Ji – Moon Moo

KAMP
Regler och utrustning enligt Svenska Taekwon-Do Förbundets ITF sektions gällande reglemente.
Matchsystem, ronder och tider för varje rond anpassas efter antal deltagare, division och klass.
Juniorer Herrar: -50kg, -56kg, -62kg, -68kg, -75kg, +75kg
Juniorer Damer: -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
Seniorer Herrar: -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, -85kg, +85kg
Seniorer Damer: -50kg, -56kg, -62kg, -68kg, -75kg, +75kg
Matchtid bestäms på tävlingsdagen med hänsyn till antal deltagare, ålder och grad.
Vid färre än tre deltagare kan arrangören slå ihop viktklasser.
Matchsystem: Polsystem

KROSSTEKNIKER
Kross- special tekniker gäller endast för Seniorer med graden 4kup eller högre!!
En kvalificeringsteknik kommer att utföras, Sonkal Taerigi med 1 plankor för damer och
2 plankor för herrar. De utövare som erhållit någon poäng vid kvalificeringstekniken kommer
att få fortsätta att utföra även resterande tekniker.
Damer
Dollyo Chagi – 1 planka
Yop Chagi – 2 plankor
Herrar
Ap Joomuk Jirugi – 2 plankor
Dollyo Chagi – 2 plankor
Yop Chagi – 3 plankor
Bandae Dollyo Chagi – 2 plankor
Poängutdelning:
• För varje helt krossad planka tilldelas 3 poäng.
• För varje halvt krossad planka tilldelas 1 poäng.
• Vinner gör utövaren med högst antal poäng sammantaget efter genomförande av
alla tekniker.
Under krosstävlingen kommer krosställning samt internationellt standardiserade vita
plastplankor att användas.

SPECIALTEKNIKER
Likt vid krosstekniker kommer en kvalificeringsteknik att användas, hoppande uppåtspark
damer – 210 cm, herrar – 240 cm. De utövare som erhållit poäng vid kvalificeringstekniken
kommer att gå vidare till följande tekniker:

Damer
Hoppande rundspark – 200 cm
Hoppande sidspark – 120 cm

Herrar
Hoppande rundspark – 230 cm
Hoppande omvänd rundspark – 220 cm
Hoppande 360 grader bakåtspark – 210 cm
Hoppande sidspark – 140 cm

För varje träff med rätt teknik på målet tilldelas deltagarna 2 poäng. Vinner gör utövaren med
högst antal poäng efter alla tekniker sammantaget.
Den hoppande sidosparken utförs enligt de nya reglerna, dvs på höjden.
Obs! Vid utförande av hoppande uppåt- och rundspark måste ”saxteknik” användas.

Försäkring
Med tanke på att den officiella klubbförsäkringen inte gäller i samband med krosstekniker och
speciella tekniker är det mycket viktigt att informera representanter från respektive klubbar
att deltagande i denna gren sker helt och hållet på egen risk. Ansvaret för att delge deltagare
denna information ligger på den person som sänder in anmälan till tävlingen.

REGISTRERING
Vi kommer att ha registrering i tävlingshallen under Fredagen 4 april mellan 18.00-21.00
och Lördagen 5 April 08.00
Vi vill att alla klubbar i och runt Göteborg registrerar sig under Fredagen och självklart alla andra
klubbar som redan är i Göteborg under Fredagen för att så snabbt som möjligt starta tävlingen på
Lördagen efter registreringen.
Vi vill också att i anmälningsblanketten skriver på förstasidan vilken dag som ni kommer att registrera
er.
Om ni ändrar en deltagares klass pga. vikt/grad eller liknande kommer en ändringsavgift att tas ut
på 200kr som betalas vid registreringen. Registrering sker endast i Dobok och bälte.
Deltagarlistor kommer att skickas ut innan tävlingen till den e-post som ni angivit i anmälan. Kontrollera
att era deltagare är anmälda och inskrivna i rätt klass.
Vi kommer att ha en deadline Fredagen den 28 Mars kl 22.00 för alla eventuella ändringar.
Alla deltagare skall vid registrering uppvisa Taekwon-Do pass ifyllt med fullständiga uppgifter om
person, ålder, klubbtillhörighet och grad. Deltagare utan giltigt Taekwon-Do pass kommer inte att
tillåtas delta i Västsvenska Cupen 2014.
Om man förlorat eller av någon anledning inte har Taekwo-Do pass beställer man det från Mimmi
Oskarsson. E-post: mimmi.oskarsson@itfsverige.se senast 2 veckor innan tävlingen.

Inbjudan med mer info
Välkomna den 5 April
Stefan Plomgren IV Dan & Anton Nöjd I Dan
Tävlingsarrangörer Västsvenska Cupen 2014