GÖTEBORGSPOKALEN

GÖTEBORGSPOKALEN

Ni är inbjudna till Göteborgspokalen som kommer att arrangeras i Särö lördagen den 22 februari.
Detta är en distriktstävling där klubbar från Göteborg och direkt gränsande kommuner är inbjudna.
Syftet med tävlingen är att våra elever skall erbjudas fler tävlingar än vad som finns i kalendariet idag. Tävlingen kommer också vara mindre i format än t.ex. Talent Open.
Ni är alla välkomna att kontakta oss om ni har några frågor gällande Göteborgspokalen.

TID & PLATS

Lördag 22 februari 2014

Tävlingsplats är Bukärrshallen A
Adress: Västra Särövägen 27
429 42 SÄRÖ

 

Tävlingen startar lördagen den 22 februari kl. 08.00

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är måndag 10 februari.

Anmälningsblanketterna skickas via e-post till: info@sarotkd.se
För att få delta så skall anmälan och betalning vara arrangören tillhanda enligt utsatta datum samt att antal domare enligt anmälan är närvarande.

Om man är anmäld i fel klass eller division vid registreringen så kan man om det är möjligt ändra anmälan mot en kostnad av 100kr.

TÄVLINGSAVGIFT

Tävlingsavgiften är uppdelad i följande avgifter
Anmälningsavgift 150kr p.p.

Kamp 50kr p.p.

Mönster 50kr p.p.

Specialteknik 50kr p.p. (miniorer & kadetter)

Tävlingsavgiften betalas in på BankGiro 827-4508
Kontot har namn IF TKD Tigers vilket är Särö TKDs gamla föreningsnamn.

 

Tävlingsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast 12/2.

REGISTRERING

För de föreningar som önskar registrera sig under fredag den 21/2 vänligen kontakta arrangören.

I övrigt gäller registrering på tävlingsdagen. Beroende av antal anmälda så återkommer vi vilka tider som gäller. Om det finns behov och det är praktiskt möjligt kommer vi kunna registrera äldre deltagare senare under tävlingsdagen.

All registrering sker i Dobok och rätt bälte.

TAEKWONDOPASS

Alla deltagare skall vid registrering uppvisa Taekwondopass ifyllt med fullständiga uppgifter om person, ålder, klubbtillhörighet, grad samt innehålla foto.

Deltagare utan giltigt Taekwondopass kommer inte att tillåtas delta i Göteborgspokalen 2014. Om man förlorat eller av någon anledning inte har Taekwondopass beställer man det från Mimmi Oskarsson. E-post: mimmi.oskarsson@itfsverige.se senast 2 veckor innan tävlingen

PRISER

Alla klasser kommer att ha ett 1:a och 2:a pris, samt två 3:e priser.

DOMARE

Endast klubbar som till tävlingen skickar egna domare tillåts delta i Göteborgspokalen. Domarna skall vara på plats under hela tävlingsdagen.

Domarmöte sker i tävlingshallen efter registrering.

Antalet domare skall vara anpassat till antal tävlande från respektive klubbar enligt nedan:

upp till 5 tävlande – 1 domare

6-10 tävlande – 2 domare

11-15 tävlande – 3 domare

16-20 tävlande – 4 domare

över 20 tävlande – 5 domare

Har ni svårt att få ihop domare så prata med andra föreningar om de kan hjälpa er.

Finns det tillräckligt med domare så kan man ersätta domare med funktionär. Kontakta i så fall oss som arrangör för vidare information.

Om en anmäld domare inte kommer eller ersätts skall föreningen betala en domaravgift á 2000kr per domare för att föreningen skall kunna tävla.

COACHER

Alla coacher skall bära träningsoverall och gymnastikskor under tävlingen. Coachen skall alltid ha en handduk i samband med kamp.

Coachmöte sker i tävlingshallen efter registrering.

OBS! Antal coacher per klubb är begränsat

1 tävlande – 1 coach

2-3 tävlande – 2 coacher

4-5 tävlande – 3 coacher

6-10 tävlande – 4 coacher

11-15 tävlande – 5 coacher

16-20 tävlande – 6 coacher

21-30 tävlande – 8 coacher

över 30 tävlande – 10 coacher

TÄVLINGSSYSTEM

Alla divisioner och klasser tävlar med enligt Pyramidsystem där den som förlorar inte går fler matcher.

Tider i kamp regleras efter antal anmälda, ålder och bältesdivision.

I mönster så tävlar man mot varandra i ett av domarna utvalt mönster. Även final alla divisioner.

DIVISIONER & KLASSER

Tävlingsarrangören ihop med nationella domaransvarig har rätt att slå ihop eller flytta klasser om det är färre än tre deltagare.

Ålder tävlingsdagen den 22/2-2014 gäller.

MINIORER 8-11 ÅR

Minior är man från den dagen man fyller 8 år t.o.m. sista dagen man är 11 år, d.v.s. mellan 8-11 år. Miniorer kännetecknas av att de har ett s.k. moon-bälte samt att svarta streck kan förekomma på bältet.

I kamptävlingen använder sig miniorer av hjälm, tandskydd,

Handskar 6-8 oz, suspensoar (obligatoriskt för pojkar, valfritt för flickor), smalbensskydd (valfritt) och fotskydd samt s.k. kampväst.

B-klass regler i kamp.

Inga sparkar eller slag är tillåtna mot huvudet.

Regler och utrustning enligt Svenska Taekwondoförbundets ITF sektionen gällande reglemente.

Längdklasser i för MINIORER (cm)

Flickor: -135, -145, +145

Pojkar: -135, -145, +145

Divisioner för MINIORER

VITA:                         9kup-1 – 9kup-2

Mönster: Chon-Ji

GULA:                       8kup-1 – 7kup-2

Mönster: Chon-Ji – Do-San
GRÖNA:                    6kup-1 – 5kup-2

Mönster: Chon-Ji – Yul-Gok

BLÅ/RÖDA:             4kup-1 – 1kup

Mönster: Chon-Ji – Choong-Moo

 

SPECIALTEKNIKER TWIMYO NOMO YOP CHA JIRUGI

Ett kvalhopp (längd efter längdklass) därefter utslagstävling.

KADETTER 12-14 ÅR

Kadett är man från det man fyller 12 år t.o.m. sista dagen man är 14 år, d.v.s. mellan 12-14 år. Kadetter kännetecknas av att de har ett vanligt bälte men att svarta streck kan förekomma på bältet.

I kamptävlingen använder sig kadetter av hjälm, tandskydd, handskar 8-10 oz, suspensoar (obligatoriskt för pojkar, valfritt för flickor), smalbensskydd (valfritt) och fotskydd samt s.k. kampväst.

B-klass regler i kamp.

Inga sparkar eller slag är tillåtna mot huvudet.

Regler och utrustning enligt Svenska Taekwondoförbundets ITF sektionen gällande reglemente.

Längdklasser i för KADETTER (cm)

Flickor: -155, -165, +165

Pojkar: -155, -165, +165

Divisioner för KADETTER

VITA:                         9kup-1 – 9kup-2

Mönster: Chon-Ji

GULA:                       8kup-1 – 7kup-2

Mönster: Chon-Ji – Do-San
GRÖNA:                    6kup-1 – 5kup-2

Mönster: Chon-Ji – Yul-Gok

BLÅ/RÖDA:             4kup-1 – 1kup

Mönster: Chon-Ji – Choong-Moo

SPECIALTEKNIKER TWIMYO NOMO YOP CHA JIRUGI

Ett kvalhopp (längd efter längdklass) därefter utslagstävling.

JUNIORER 15-17 ÅR

Junior är man från den dagen man fyller 15 år t.o.m. sista dagen man är 17 år, d.v.s. mellan 15-17 år.

I kamptävlingen använder sig juniorer av hjälm, tandskydd, handskar 10-12 oz, suspensoar (obligatoriskt för herrar, valfritt för damer), smalbensskydd (frivilligt) och fotskydd.

Regler och utrustning enligt Svenska Taekwondoförbundets ITF sektionen gällande reglemente.

Viktklasser för JUNIORER (kg)

Damer: -45, -50, -55. -60, -65, +65kg

Herrar: -50, -56, -62, -68, -75, +75kg

Divisioner för JUNIORER

VIT/GULA:               9kup – 7kup
B-Klass regler i kamp (inga höga tekniker)
Mönster: Chon-Ji – Do-San

GRÖN/BLÅ:             6kup – 3kup

A-klass regler i kamp

Mönster: Chon-Ji – Toi-Gye

RÖDA/SVARTA:      2kup – III Dan

A-klass regler i kamp

Mönster: Chon-Ji – Ge-Baek (p.g.a. domare)

SENIORER +18 ÅR

Den dagen man fyller 18 år blir man senior.

I kamptävlingen använder sig seniorer av hjälm, tandskydd, handskar 10-12 oz, suspensoar (obligatoriskt för herrar, valfritt för damer), smalbensskydd (frivilligt) och fotskydd.

Regler och utrustning enligt Svenska Taekwondoförbundets ITF sektionen gällande reglemente.

Viktklasser för SENIORER (kg)

Damer: -50, -56, -62, -68, -75, +75

Herrar: -57, -63, -70, -78, -85, +85

 

Divisioner för SENIORER

VIT/GULA:               9kup – 7kup
B-Klass regler i kamp (inga höga tekniker)
Mönster: Chon-Ji – Do-San

GRÖN/BLÅ:             6kup – 3kup

A-klass regler i kamp

Mönster: Chon-Ji – Toi-Gye

RÖDA/SVARTA:      2kup – VI Dan

A-klass regler i kamp

Mönster: Chon-Ji – Ge-Baek (p.g.a. domare)

OLDIES +30 ÅR

Den dagen man fyller 30 år kan man välja att tävla som Oldies, men man kan också välja att tävla som senior om man vill.
I kamptävlingen använder sig seniorer av hjälm, tandskydd, handskar 10-12 oz, suspensoar (obligatoriskt för herrar, valfritt för damer), smalbensskydd (frivilligt) och fotskydd.

Regler och utrustning enligt Svenska Taekwondoförbundets ITF sektionen gällande reglemente.

Viktklasser för OLDIES (kg)

Damer: -50, -56, -62, -68, -75, +75

Herrar: -57, -63, -70, -78, -85, +85

B-klass regler i kamp.

Inga sparkar eller slag är tillåtna mot huvudet!

Divisioner för OLDIES

VIT/GULA:               9kup – 7kup
Mönster: Chon-Ji – Do-San

GRÖN/BLÅ:             6kup – 3kup

Mönster: Chon-Ji – Toi-Gye

RÖDA/SVARTA:      2kup – VI Dan

Mönster: Chon-Ji – Ge-Baek (pga domare)

FÖRSÄKRING

Alla deltagare måste vara försäkrade genom sin förening. Arrangören av Göteborgspokalen avsäger sig ersättningsskyldighet för kostnader uppkomna av eventuella skador i samband med tävlingen.

ÅSKÅDARE

Vi välkomna alla åskådare till tävlingen för att skapa en skön atmosfär.

Entréavgiften är 40kr

RÄTTIGHETER FÖR PUBLICERING

Genom anmälan till tävlingen Göteborgs Pokalen 2014 har deltagande klubbar och dess medlemmar gett sitt samtycke till att tävlingens arrangör får behandla och offentliggöra lämnade personuppgifter.
I detta fall gäller det i första hand uppgifter som tävlingens resultatlistor samt eventuella foton tagna under tävlingen.

Detta gäller samtliga deltagande personer som: tävlande, domare, coacher etc.

Obs! Klubbledare för respektive klubbar som kommer delta i Göteborgspokalen 2014 är ansvariga för att informera berörda personer om den ovannämnda bestämmelsen.

KONTAKT

Robert Andersson

E-post: info@sarotkd.se