Stenungsund Open XXV

884973_10151282883991486_1748972324_oLördagen den 20 april

Stenungsunds Open XXV är en tävling endast för färgbälten från minior till senior.

Alla SWITF anslutna klubbar i Sverige är välkomna till denna tävlings 25-års jubileum.

 


Plats


Sundahallen, Stenungsund Se karta

 

 Tävlingsstart


Lördagen den 20 april kl. 08.00 börjar tävlingen med registrering av miniorer och kadetter. De tävlar sedan klart både i mönster och sparring innan juniorer och seniorer startar sin tävlan.

 

Invägning & registrering


Sker tävlingsdagen i Sundahallens sporthall med början kl. 08.00 för miniorer och kadetter.

Kl. 11.00 startar registrering av juniorer och seniorer varför de inte nödvändigtvis behöver anlända till tävlingshallen innan dess. Alla tävlande skall mätas resp. vägas i Dobok och bälte.

Alla deltagare skall vid registrering uppvisa Taekwondopass med fullständiga uppgifter om person, ålder, klubbtillhörighet och grad. Deltagare utan giltigt Taekwondopass kommer inte att tillåtas tävla. Saknar någon TKD-pass så skall detta beställas senast 2 veckor innan tävlingen från Mimmi Oskarsson på mimmi.oskarsson@itfsverige.se

För miniorer och kadetter sker registreringen klubbvis genom klubbledarens eller huvudcoachens försorg.

Observera att Miniorer måste bära korrekta miniorbälten för att domarna skall kunna utskilja att de går i rätt tävlingsklass.

Deltagare som inte klarar invägning/längd kan, om det är praktiskt möjligt, mot ny tävlingsavgift byta klass. Denna betalas i så fall kontant på plats vid registreringen.

 

Domare


Endast klubbar som till tävlingen skickar egna domare tillåts delta i tävlingen.

Antalet domare skall vara anpassat till antal tävlande från respektive klubbar enligt nedan:

upp till 5 tävlande
– 1 domare
6-10 tävlande – 2 domare
10-20 tävlande – 3 domare
över 20 tävlande – 4 domare

OBS! Domarna skall vara på plats under hela tävlingsdagen!

Vi planerar Tul tävling på fem ringar vilket kräver ett stort antal domare, så alla övriga domare som finns tillgängliga välkomnas, för att vi skall kunna genomföra tävlingen smidigt.

Är det någon domare som har särskilda behov vad gäller mat så meddela vänligen detta.

Domarmöte sker kl. 08.30 – 08.45 tävlingsdagen.

 

Coacher


Alla coacher skall bära träningsoverall eller klubbtröja och träningsoverallsbyxor samt gymnastikskor under tävlingen.

OBS! Antal coacher per klubb är begränsat till dubbla antalet domare. Behöver ni tre eller fyra coacher så måste ni således skicka två domare. Skickar ni tre domare så får ni ha 5-6 coacher, osv.

Vid brist på domare konsultera våra ITF-utbildade domare på www.itfsverige.se

Coachmöte sker kl. 08.45 – 09.00 tävlingsdagen.

 

Mönster


Miniorer måste ha fyllt 8 år senast på tävlingsdagen, detta gäller både i mönster och i kamp. Damer och herrar, flickor och pojkar, tävlar var för sig. Men i mönster tävlar Juniorer och Seniorer ihop. Notera att vid färre än 3 deltagare i någon klass kan flickor/pojkar eller damer/herrar få tävla i sammanslagen klass.

Miniorer (8-11 år)

Div 1: Nybörjare 9-8 kup

Div 2: Mellanavancerade 7-5 kup

Div 3: Avancerade 4-1 kup


Kadetter (12-14 år)

Div 1: Nybörjare 9-8 kup

Div 2: Mellanavancerade 7-5 kup

Div 3: Avancerade 4-1 kup


Juniorer & Seniorer (+ 15 år)

Div 1: Nybörjare 8-7 kup

Div 2: Mellanavancerade 6-5 kup

Div 3: Avancerade 4-1 kup


I varje division kommer deltagarna att utföra ett, av domarna, utvalt mönster.

Detta gäller även finaler. Mönstret bestäms vid varje match med hänsyn till deltagarnas grad.

 

Sparring


Regler och utrustning enligt Svenska Taekwondoförbundets ITF-sektions senast uppdaterade reglemente kommer att följas.

Match system (cup, återkval eller poolsystem) samt tid för varje rond anpassas efter antalet deltagare samt division och klass.

Miniorer & Kadetter samt Juniorer & Seniorer Nybörjare tävlar i B-klass, utan höga tekniker.

Juniorer & Seniorer Mellanavancerade samt Avancerade tävlar i A-klass, d.v.s. med tekniker även mot hög sektion.

 

Miniorer 8-11 år
Längdklasser
Div 1: Nybörjare 9-8 kup
Pojkar / Flickor Längd i cm
Div 2: Mellanavancerade 7-5 kup
-135
Div 3: Avancerade 4-1 kup
-145
+145

Kadetter 12-14 år 
Längdklasser
Div 1: Nybörjare 9-8 kup
Pojkar / Flickor Längd i cm
Div 2: Mellanavancerade 7-5 kup
-155
Div 3: Avancerade 4-1 kup
-165
+165

Juniorer 15-17 år
Viktklasser
Div 1: Nybörjare 8-7 kup, B-klass
Herrar
Damer
Div 2: Mellanavancerade 6-5 kup
Vikt i kg
Vikt i kg
Div 3: Avancerade 4-1 kup
-50
-45
-56 -50
-62
-55
-68
-60
-75
-65
+75
+65

Seniorer +18 år
Viktklasser
Div 1: Nybörjare 8-7 kup, B-klass
Herrar
Damer
Div 2: Mellanavancerade 6-5 kup
Vikt i kg
Vikt i kg
Div 3: Avancerade 4-1 kup
-57
-50
-63 -56
-70
-62
-78
-68
-85
-75
+85
+75

 Vid färre än 3 deltagare i en vikt- eller längdklass kommer dessa om möjligt erbjudas att flyttas till ny klass. Ev. sammanslagna klasser meddelas berörda föreningar ca en vecka innan tävlingen för deras godkännande.

 

Priser

 


 

Första, andra samt två tredjepriser kommer att delas ut i både mönster- och sparringtävlan.

För miniorer och kadetter som har slutfört sina matcher men inte vunnit något pris, kommer deltagarpriser att delas ut. Lämpligen ledsagar coachen sin tävlande till domarbordet, efter den tävlandes sista klass har avslutats, för att då erhålla deltagar utmärkelsen.

 

Skydd

Glöm ej att medtaga er förenings västar vilka krävs vid sparring i minior och kadett klasserna. OBS! Korrekta hjälmar krävs i samtliga sparring klasser.

Försäkring

Alla deltagare måste vara försäkrade genom sin klubb. Glöm inte era TKD-pass!

Sanktion

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Taekwondoförbundets ITF-sektion.

 

Åskådare

 


 

Vi välkomnar alla åskådare till tävlingen för att vi skall få en fin inramning.

Entréavgiften är endast 20 kr.

Endast personer som är anmälda till tävlingen på de officiella anmälningsblanketterna

(coacher, domare, tävlande) erhåller fritt inträde till tävlingshallen under tävlingsdagen.

Sundahallens Café har öppet under hela dagen men vi rekommenderar att lunch intages när så är möjligt för att undvika allt för mycket köbildning vid lunchpausen.

Även Mc Donalds restaurangen några hundra meter från hallen kan utnyttjas för lunch.

 

Försäljning

 


 

Matsogi Sports kommer att finnas på plats för att förevisa och sälja tränings- & tävlingsutrustning.

Publicering

Genom anmälan till tävlingen har deltagande klubbar och dess medlemmar gett sitt samtycke till att tävlingens arrangör får behandla och offentliggöra lämnade personuppgifter.

I detta fall gäller det i första hand uppgifter som tävlingens resultatlistor samt eventuella foton tagna under tävlingen.
Detta gäller samtliga deltagande personer som: tävlande, domare, coacher etc.
Klubbledare för respektive klubbar som kommer att delta i tävlingen är ansvariga för att informera berörda personer om den ovan nämnda bestämmelsen.

 

Välkomna till oss den 20:e april

Stenungsunds Taekwon-Do Club

 

 

Niklas Enander                                                                  

Stenungsunds Taekwon-Do Club

Tel: 070-733 48 78

www.taekwon-do.com

niklas.enander@husqvarna.se