Graderingsseminarium

478051_sMöjlighet att fokuseringsträna inför vårens gradering!

Tid: Torsdag den 9 maj (Kr H F dag) kl 9.00- 16.00
Plats: Frölunda TKD:s lokal på Radiotorget
Kostnad: 200 kr per person kontant vid seminariet eller på Frölundas plusgiro konto: 818608-2 (ange namn + ?seminarium?) senast 31 mars.
Utrustning: dobok, vattenflaska, papper, penna
Anmälan: till Håkan via mail. Ange namn, klubb, ålder och nuvarande grad
Begränsat antal platser: ?först till kvarn…?

Instruktör: Håkan Hansson VI dan

Frölundas hemsida: http://www.frolundataekwondo.se